پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/12/2013 behandlingsinriktning [sv] behandlingsinriktning گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 positiv [sv] positiv گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 lyxvaror [sv] lyxvaror گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtäkten [sv] våldtäkten گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 förspråklig [sv] förspråklig گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtog [sv] våldtog گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 honorna [sv] honorna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 betäckas [sv] betäckas گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtas [sv] våldtas گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] homo­sexualitet گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtagit [sv] våldtagit گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 humant [sv] humant گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldta [sv] våldta گۆکردنی 1 دەنگی
30/12/2013 Inspirationen [sv] Inspirationen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 Jahves [sv] Jahves گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 våldföra [sv] våldföra گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat گۆکردنی 0 دەنگی