پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/08/2008 Emilio Fede [it] Emilio Fede گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 Jacopone da Todi [it] Jacopone da Todi گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 Luigi Tenco [it] Luigi Tenco گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 Pier della Vigna [it] Pier della Vigna گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 Nuto Revelli [it] Nuto Revelli گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 Cesare Garboli [it] Cesare Garboli گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 culmine [it] culmine گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 ipoallergenico [it] ipoallergenico گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 croazia [it] croazia گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2008 tiscali [it] tiscali گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2008 Arrigo Boito [it] Arrigo Boito گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2008 Carmelo Samonà [it] Carmelo Samonà گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2008 Iginio Ugo Tarchetti [it] Iginio Ugo Tarchetti گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2008 Francesco Maria Piave [it] Francesco Maria Piave گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2008 Giovanni Guareschi [it] Giovanni Guareschi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/08/2008 Federico de Roberto [it] Federico de Roberto گۆکردنی 0 دەنگی
20/08/2008 Puglia [it] Puglia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/08/2008 Benvenuto Cellini [it] Benvenuto Cellini گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/08/2008 Giulio Romano [it] Giulio Romano گۆکردنی 0 دەنگی
20/08/2008 Emilio Vedova [it] Emilio Vedova گۆکردنی 0 دەنگی
20/08/2008 Giorgio Napolitano [it] Giorgio Napolitano گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Umberto Saba [it] Umberto Saba گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Torquato Tasso [it] Torquato Tasso گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Benedetto Marcello [it] Benedetto Marcello گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Giovanni Pico della Mirandola [it] Giovanni Pico della Mirandola گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Giuseppe Tomasi di Lampedusa [it] Giuseppe Tomasi di Lampedusa گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Mario Rigoni Stern [it] Mario Rigoni Stern گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Massimo Consoli [it] Massimo Consoli گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Giovanni Pascoli [it] Giovanni Pascoli گۆکردنی 0 دەنگی
19/08/2008 Tommaso Landolfi [it] Tommaso Landolfi گۆکردنی 0 دەنگی