پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
16/12/2010 audacioso [pt] audacioso گۆکردنی 0 دەنگی
16/12/2010 senhorio [pt] senhorio گۆکردنی 0 دەنگی
16/12/2010 arrogantes [pt] arrogantes گۆکردنی 0 دەنگی
16/12/2010 músicas [pt] músicas گۆکردنی 0 دەنگی
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] Pico da Neblina گۆکردنی 0 دەنگی
07/12/2010 Itaipu [pt] Itaipu گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2010 páreo duro [pt] páreo duro گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 pastel [pt] pastel گۆکردنی 1 دەنگی
26/08/2010 Neandertal [pt] Neandertal گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2010 ginecologistas [pt] ginecologistas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] limpa-chaminés گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 catador [pt] catador گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 pedagogo [pt] pedagogo گۆکردنی 1 دەنگی
26/08/2010 catado [pt] catado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] mestre de cerimônia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 Botafogo [pt] Botafogo گۆکردنی 1 دەنگی
26/08/2010 caxinxada [pt] caxinxada گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 dublê [pt] dublê گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 João do Pulo [pt] João do Pulo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] Maurren Maggi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/08/2010 caipirinha [pt] caipirinha گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2010 cachaça [pt] cachaça گۆکردنی 1 دەنگی
26/08/2010 Alagoas [pt] Alagoas گۆکردنی 0 دەنگی
26/08/2010 João [pt] João گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 Salvador [pt] Salvador گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro گۆکردنی 3 دەنگی