پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/02/2009 vino della casa [it] vino della casa گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 spumante [it] spumante گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] spremuta d'arancia گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 latte intero [it] latte intero گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 latte scremato [it] latte scremato گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 grappa [it] grappa گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 caffè freddo [it] caffè freddo گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 caffè espresso [it] caffè espresso گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] caffè decaffeinato گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 birra scura [it] birra scura گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 birra chiara [it] birra chiara گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 birra alla spina [it] birra alla spina گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2009 aperitivo [it] aperitivo گۆکردنی 1 دەنگی
17/02/2009 analcolico [it] analcolico گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 alcolico [it] alcolico گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 acqua gassata [it] acqua gassata گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 acqua naturale [it] acqua naturale گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 tonno in scatola [it] tonno in scatola گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 sogliola [it] sogliola گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2009 sgombro [it] sgombro گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 scampi [it] scampi گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 sardina [it] sardina گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 sardine [it] sardine گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 salmone marinato [it] salmone marinato گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 salmone affumicato [it] salmone affumicato گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2009 polpo [it] polpo گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 ostrica [it] ostrica گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2009 merluzzo [it] merluzzo گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 granchio [it] granchio گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2009 gamberetti [it] gamberetti گۆکردنی 0 دەنگی