پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/10/2012 terbijs [lv] terbijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 telūrs [lv] telūrs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 volframs [lv] volframs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 torijs [lv] torijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 vanādijs [lv] vanādijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 tehnēcijs [lv] tehnēcijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Vsevolods Zeļonijs [lv] Vsevolods Zeļonijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 liepa [lv] liepa گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 nopietni [lv] nopietni گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 trompetes [lv] trompetes گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 flauta [lv] flauta گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 vijole [lv] vijole گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 ģitāra [lv] ģitāra گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 klavieres [lv] klavieres گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 vāverīte [lv] vāverīte گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 zinātne [lv] zinātne گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 laika ziņas [lv] laika ziņas گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 sviests [lv] sviests گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 klimats [lv] klimats گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 izsalkums [lv] izsalkums گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 slāpes [lv] slāpes گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 stadions [lv] stadions گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 tilts [lv] tilts گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 tornis [lv] tornis گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 mūzika [lv] mūzika گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 muzejs [lv] muzejs گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2012 māksla [lv] māksla گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Ļvova [lv] Ļvova گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Gaujas nacionālais parks [lv] Gaujas nacionālais parks گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2012 Brīvības piemineklis [lv] Brīvības piemineklis گۆکردنی 0 دەنگی