پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
26/10/2012 ananāsi [lv] ananāsi گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Baloži [lv] Baloži گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Aizkraukle [lv] Aizkraukle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/10/2012 Aknīste [lv] Aknīste گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Grobiņa [lv] Grobiņa گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Aloja [lv] Aloja گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Cesvaine [lv] Cesvaine گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Durbe [lv] Durbe گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Madona [lv] Madona گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Belševica [lv] Belševica گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Auce [lv] Auce گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 ape [lv] ape گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Baldone [lv] Baldone گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Staicele [lv] Staicele گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Bauska [lv] Bauska گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Krāslava [lv] Krāslava گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Kārsava [lv] Kārsava گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Gulbene [lv] Gulbene گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Līgatne [lv] Līgatne گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Lielvārde [lv] Lielvārde گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 ķirzaka [lv] ķirzaka گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Stende [lv] Stende گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Alūksne [lv] Alūksne گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Valdemārpils [lv] Valdemārpils گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] dzīvoklis ar labierīcībām گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Ikšķile [lv] Ikšķile گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Viļaka [lv] Viļaka گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 Brocēni [lv] Brocēni گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 aktīnijs [lv] aktīnijs گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2012 astats [lv] astats گۆکردنی 0 دەنگی