بەکارهێنەر:

findelka

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی findelka

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/07/2016 házi koszt [hu] házi koszt گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 müzli [hu] müzli گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 sajtkrém [hu] sajtkrém گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 vajaskenyér [hu] vajaskenyér گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 riporterek [hu] riporterek گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 almákat [hu] almákat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 almák [hu] almák گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 székeket [hu] székeket گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 asztalokat [hu] asztalokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 feketéket [hu] feketéket گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 munkásokat [hu] munkásokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 fényképezel [hu] fényképezel گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 keresed [hu] keresed گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 telefonokat [hu] telefonokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 lámpákat [hu] lámpákat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 tanárokat [hu] tanárokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 fiúkat [hu] fiúkat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 főnökök [hu] főnökök گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 repülőgépek [hu] repülőgépek گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 vonatokat [hu] vonatokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 repülőgépeket [hu] repülőgépeket گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 kórházakat [hu] kórházakat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 áruházakat [hu] áruházakat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 angolokat [hu] angolokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 régieket [hu] régieket گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 arabok [hu] arabok گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 kanadaiak [hu] kanadaiak گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 politikusokat [hu] politikusokat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 újakat [hu] újakat گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2016 alacsonyakat [hu] alacsonyakat گۆکردنی 0 دەنگی