پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/05/2014 knapperne [da] knapperne گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 aftalte [da] aftalte گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 aftalt [da] aftalt گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 bærer [da] bærer گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 bestemte [da] bestemte گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 betjente [da] betjente گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 bløder [da] bløder گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 bøjer [da] bøjer گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 bøjede [da] bøjede گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2014 bøjet [da] bøjet گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] Mathilde Gøhler گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 fængsler [da] fængsler گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2014 fængslerne [da] fængslerne گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 drukner [da] drukner گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 druknede [da] druknede گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 Druknet [da] Druknet گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 derude [da] derude گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2014 derud [da] derud گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2014 Esrum [da] Esrum گۆکردنی 2 دەنگی
22/05/2014 cistercienserkloster [da] cistercienserkloster گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2014 sparet [da] sparet گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] Poul Schierbeck گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Niels, lyhne [da] Niels, lyhne گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Lyhne [da] Lyhne گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] Mette Nørnberg Pedersen گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] Laura Drasbæk گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] Mille-Marie Treschow گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 Lene Kamm [da] Lene Kamm گۆکردنی 0 دەنگی
07/10/2013 trængsel [da] trængsel گۆکردنی 1 دەنگی
07/10/2013 forfængelig [da] forfængelig گۆکردنی 0 دەنگی