پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
25/07/2011 byxa [sv] byxa گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2011 fluga [sv] fluga گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt گۆکردنی 0 دەنگی
23/02/2009 kvart [sv] kvart گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 smeka [sv] smeka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 käka [sv] käka گۆکردنی لەلایەن OziX
07/11/2008 radio [sv] radio گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren گۆکردنی لەلایەن OziX
07/11/2008 softa [sv] softa گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 haja [sv] haja گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 kex [sv] kex گۆکردنی 6 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 fjortis [sv] fjortis گۆکردنی لەلایەن ret001
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 snacka [sv] snacka گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 runka [sv] runka گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 ragga [sv] ragga گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 banan [sv] banan گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 grävling [sv] grävling گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 karamell [sv] karamell گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 samlag [sv] samlag گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill گۆکردنی 0 دەنگی