پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/03/2019 atipléis [es] atipléis گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 asfalté [es] asfalté گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 prohíjan [es] prohíjan گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 créticos [es] créticos گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 rujía [es] rujía گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 síquicas [es] síquicas گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 bromeé [es] bromeé گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 sagú [es] sagú گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 pepú [es] pepú گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 pelú [es] pelú گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 pirú [es] pirú گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 trascurrí [es] trascurrí گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 tentativa de suicidio [es] tentativa de suicidio گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 entre medias de [es] entre medias de گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 serillos [es] serillos گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 silicios [es] silicios گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 simplismos [es] simplismos گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 amplitudes [es] amplitudes گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 altitudes [es] altitudes گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 cristaloide [es] cristaloide گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 cristaloides [es] cristaloides گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 parónimas [es] parónimas گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 conyúdices [es] conyúdices گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 crustáceas [es] crustáceas گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 copríncipe [es] copríncipe گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 coloideas [es] coloideas گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 cicloideas [es] cicloideas گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 sordino [es] sordino گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 palón [es] palón گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2019 subreino [es] subreino گۆکردنی 0 دەنگی