پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement گۆکردنی 0 دەنگی
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez گۆکردنی 1 دەنگی
15/05/2015 rassures [fr] rassures گۆکردنی 1 دەنگی
15/05/2015 événement [fr] événement گۆکردنی -1 دەنگی
13/05/2015 New-York [fr] New-York گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 être plus réduit [fr] être plus réduit گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 au-delà du [fr] au-delà du گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 définir certaines règles [fr] définir certaines règles گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] juxtaposition de lettres گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] sans indication supplémentaire گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 espaces contigus [fr] espaces contigus گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 cadrans solaires [fr] cadrans solaires گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 C'est le cas [fr] C'est le cas گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] À nous de jouer ! گۆکردنی 0 دەنگی