پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/02/2011 thechadu [te] thechadu گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 Damaru [te] Damaru گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 chepavu [te] chepavu گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 avunu [te] avunu گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] telugu lo cheppu گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 neeku ela telsu [te] neeku ela telsu گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2011 em chepali [te] em chepali گۆکردنی 0 دەنگی