پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/05/2012 Timbaland [en] Timbaland گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
01/05/2012 Viennese Waltz [en] Viennese Waltz گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/04/2012 Arte [en] Arte گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 agouti [en] agouti گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2012 basilect [en] basilect گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/04/2012 Jerome Moross [en] Jerome Moross گۆکردنی 0 دەنگی
27/04/2012 stinkin' [en] stinkin' گۆکردنی -1 دەنگی
26/04/2012 eighths [en] eighths گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/04/2012 au pair [en] au pair گۆکردنی 1 دەنگی