پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/03/2016 clavipectoral fascia [en] clavipectoral fascia گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Curvessence [en] Curvessence گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Babi Yar [en] Babi Yar گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Nabokov [en] Nabokov گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 dontcha [en] dontcha گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Thylakoids [en] Thylakoids گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Ashtaroth [en] Ashtaroth گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 Apollo program [en] Apollo program گۆکردنی 1 دەنگی
27/03/2016 Department of Homeland Security [en] Department of Homeland Security گۆکردنی 1 دەنگی
27/03/2016 duke it out [en] duke it out گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2016 eucalypt [en] eucalypt گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2014 mesonoxian [en] mesonoxian گۆکردنی 0 دەنگی
18/10/2014 pulveratricious [en] pulveratricious گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2014 beable [en] beable گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] argininosuccinate lyase گۆکردنی 0 دەنگی
28/08/2014 Democritean [en] Democritean گۆکردنی 0 دەنگی
14/07/2014 John Seigenthaler [en] John Seigenthaler گۆکردنی 1 دەنگی
11/07/2014 annualize [en] annualize گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2013 headway [en] headway گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2013 kittredge [en] kittredge گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2013 Mayan calendar [en] Mayan calendar گۆکردنی 0 دەنگی
01/03/2013 cutie-pie [en] cutie-pie گۆکردنی 0 دەنگی
27/02/2013 cannabidiol [en] cannabidiol گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/02/2013 abolitionist [en] abolitionist گۆکردنی 0 دەنگی
17/01/2013 Fort Stanwix [en] Fort Stanwix گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2012 anticommutative [en] anticommutative گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 zonation [en] zonation گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 zymolysis [en] zymolysis گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2012 zoogenous [en] zoogenous گۆکردنی 0 دەنگی