پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
07/11/2008 aider [fr] aider گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Meursault [fr] Meursault گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Guy Laroche [fr] Guy Laroche گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 vivienne [fr] vivienne گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Waterloo [fr] Waterloo گۆکردنی 1 دەنگی
07/11/2008 vin [fr] vin گۆکردنی 9 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Sartre [fr] Sartre گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 montorgueil [fr] montorgueil گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 l'etoile [fr] l'etoile گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Tulle [fr] Tulle گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Français [fr] Français گۆکردنی 5 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Le Parisien [fr] Le Parisien گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 je parle [fr] je parle گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] Yoann Gourcuff گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] Catherine Deneuve گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 agaçante [fr] agaçante گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Michel Serrault [fr] Michel Serrault گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] Fanny Ardant گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] Anouk Aimée گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] Benoît Magimel گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Alain Bashung [fr] Alain Bashung گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] Isabelle Adjani گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] Jean Rochefort گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Louis de Funès [fr] Louis de Funès گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] Jean-Baptiste Maunier گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] Nathalie Baye گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] Daniel Auteuil گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] Carole Bouquet گۆکردنی 0 دەنگی
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] Emmanuelle Béart گۆکردنی 0 دەنگی