پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/02/2009 centimètre [fr] centimètre گۆکردنی لەلایەن gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] gendre گۆکردنی لەلایەن baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] Amélie گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs گۆکردنی 0 دەنگی
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/11/2008 psychiatre [fr] psychiatre گۆکردنی لەلایەن Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] Wattwiller گۆکردنی لەلایەن ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Carola [fr] Carola گۆکردنی لەلایەن ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] Evian گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Quézac [fr] Quézac گۆکردنی لەلایەن ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier گۆکردنی 0 دەنگی
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/11/2008 Hépar [fr] Hépar گۆکردنی لەلایەن Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] élection گۆکردنی لەلایەن gwen_bzh
09/11/2008 candidat [fr] candidat گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 député [fr] député گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 président [fr] président گۆکردنی 4 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 Urne [fr] Urne گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle گۆکردنی 0 دەنگی