پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
04/02/2014 attributi [it] attributi گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 giovanissima [it] giovanissima گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 sventole [it] sventole گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 percentuali [it] percentuali گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 grandissima [it] grandissima گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 platee [it] platee گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 sprezzanti [it] sprezzanti گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 dovuta [it] dovuta گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 sistemati [it] sistemati گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 esaltando [it] esaltando گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 illudendo [it] illudendo گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 concessa [it] concessa گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 entusiasmanti [it] entusiasmanti گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 appassionati [it] appassionati گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 crederci [it] crederci گۆکردنی لەلایەن daniele03
04/02/2014 basti [it] basti گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 inosservate [it] inosservate گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 intenditori [it] intenditori گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 discostano [it] discostano گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 australiani [it] australiani گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 riconcilia [it] riconcilia گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 pensavano [it] pensavano گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 massime [it] massime گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 grafici [it] grafici گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 simboli [it] simboli گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 valori [it] valori گۆکردنی لەلایەن daniele03
04/02/2014 proponiamo [it] proponiamo گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 rappresentate [it] rappresentate گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 ricercati [it] ricercati گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia
04/02/2014 nutriti [it] nutriti گۆکردنی لەلایەن Lilianuccia