پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
14/11/2008 fire station [en] fire station گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/11/2008 wax museum [en] wax museum گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2008 elated [en] elated گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن