پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/01/2012 tierra de pastos [es] tierra de pastos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/01/2012 zooplancton [es] zooplancton گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2011 oxígeno [es] oxígeno گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2011 oxidar [es] oxidar گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2011 petróleo [es] petróleo گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2011 Central nuclear [es] Central nuclear گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2011 Energía nuclear [es] Energía nuclear گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2011 nitrógeno [es] nitrógeno گۆکردنی 1 دەنگی
10/12/2011 Ácido nítrico [es] Ácido nítrico گۆکردنی 0 دەنگی
10/12/2011 neón [es] neón گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/12/2011 metano [es] metano گۆکردنی 0 دەنگی