بەکارهێنەر:

addihetja

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی addihetja

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/08/2014 sérhlífni [is] sérhlífni گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 sköllóttur [is] sköllóttur گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kerfill [is] kerfill گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kerfisvandi [is] kerfisvandi گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 greinarmunur [is] greinarmunur گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 höfuðstafir [is] höfuðstafir گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 stuðlar [is] stuðlar گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 sléttubönd [is] sléttubönd گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 skrítla [is] skrítla گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 vindlingar [is] vindlingar گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 skrípi [is] skrípi گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kerfisbundið [is] kerfisbundið گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kerfisbundin [is] kerfisbundin گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kerfisbundinn [is] kerfisbundinn گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 klessa [is] klessa گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 klesst [is] klesst گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 klesstur [is] klesstur گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 kyrrð [is] kyrrð گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 keyrð [is] keyrð گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 keyrður [is] keyrður گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 keyrðar [is] keyrðar گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 breytingaskeið [is] breytingaskeið گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 Elís [is] Elís گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 skemill [is] skemill گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 Gústi [is] Gústi گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 Eistnaflug [is] Eistnaflug گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 Grundarstígur [is] Grundarstígur گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 rafhlaða [is] rafhlaða گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 Húnbogi [is] Húnbogi گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2014 skrjóður [is] skrjóður گۆکردنی 0 دەنگی