پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/11/2010 La Bible de Jérusalem [fr] La Bible de Jérusalem گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/11/2010 figurent [fr] figurent گۆکردنی 0 دەنگی
12/11/2010 Framatome [fr] Framatome گۆکردنی 0 دەنگی
12/11/2010 aient [fr] aient گۆکردنی 0 دەنگی
12/11/2010 les adverbes [fr] les adverbes گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 équilibrer [fr] équilibrer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 équilibrée [fr] équilibrée گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 équarrir [fr] équarrir گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 épiscopat [fr] épiscopat گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 épingle de cravate [fr] épingle de cravate گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 épargnée [fr] épargnée گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 épargnants [fr] épargnants گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 envoyées [fr] envoyées گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 envoyée [fr] envoyée گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Octandre [fr] Octandre گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Intégrales [fr] Intégrales گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Ionisation [fr] Ionisation گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 Étude pour espace [fr] Étude pour espace گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Déserts [fr] Déserts گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Poème électronique [fr] Poème électronique گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 viennoiserie [fr] viennoiserie گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 Ginette Neveu [fr] Ginette Neveu گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2010 Berthillon [fr] Berthillon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/11/2010 Montfaucon [fr] Montfaucon گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 Fayart [fr] Fayart گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 grosse bêtise [fr] grosse bêtise گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/11/2010 Chaumes [fr] Chaumes گۆکردنی 0 دەنگی
02/11/2010 théologien [fr] théologien گۆکردنی 0 دەنگی
02/11/2010 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais [fr] Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/10/2010 malgré tout [fr] malgré tout گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن