پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/05/2012 milhafre [pt] milhafre گۆکردنی 0 دەنگی
30/05/2012 intergalático [pt] intergalático گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/05/2012 obituário [pt] obituário گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 glosa [pt] glosa گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 epílogo [pt] epílogo گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 cipriota [pt] cipriota گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 episódico [pt] episódico گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 pacifismo [pt] pacifismo گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 religiões [pt] religiões گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 interplanetário [pt] interplanetário گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 interlúdio [pt] interlúdio گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 possessão [pt] possessão گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 lunemoto [pt] lunemoto گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 comodista [pt] comodista گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 comodismo [pt] comodismo گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 centurião [pt] centurião گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 planisfério [pt] planisfério گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 linguado [pt] linguado گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 linfático [pt] linfático گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 persa [pt] persa گۆکردنی 1 دەنگی
29/05/2012 geleia [pt] geleia گۆکردنی 1 دەنگی
29/05/2012 detecção [pt] detecção گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 catatônico [pt] catatônico گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 preguei o olho [pt] preguei o olho گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 Rio Orellana [pt] Rio Orellana گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2012 Wi-Fi [pt] Wi-Fi گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2012 paneiro [pt] paneiro گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2012 entropicar [pt] entropicar گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2012 chamusco [pt] chamusco گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2012 descamar [pt] descamar گۆکردنی 0 دەنگی