پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/06/2009 hidrofóbico [es] hidrofóbico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 negativo [es] negativo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 envenenar [es] envenenar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 agredir [es] agredir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 estimular [es] estimular گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 mecha [es] mecha گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 domesticar [es] domesticar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 relato [es] relato گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 lente [es] lente گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/06/2009 adrenalina [es] adrenalina گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/06/2009 fideicomiso [es] fideicomiso گۆکردنی 1 دەنگی