پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/03/2017 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? گۆکردنی 0 دەنگی
15/10/2016 York [es] York گۆکردنی 0 دەنگی
15/10/2016 Paralímpicos [es] Paralímpicos گۆکردنی 1 دەنگی
15/10/2016 Ricardo Steer [es] Ricardo Steer گۆکردنی 0 دەنگی
15/10/2016 sacudo [es] sacudo گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 Toño Ramírez [es] Toño Ramírez گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 Borja Mayoral [es] Borja Mayoral گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 Álvaro Morata [es] Álvaro Morata گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 encastillarse [es] encastillarse گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 tomografía [es] tomografía گۆکردنی 0 دەنگی
21/07/2016 terapia cognitiva [es] terapia cognitiva گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2016 vuelo en picado [es] vuelo en picado گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] Jose Apesteguía گۆکردنی 0 دەنگی
14/04/2016 vino tinto [es] vino tinto گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 abrirle [es] abrirle گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/10/2010 díscola [es] díscola گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 náutico [es] náutico گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 instruyó [es] instruyó گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 movida [es] movida گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 amigote [es] amigote گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 cercanos [es] cercanos گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 chal [es] chal گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 célebres [es] célebres گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 castillos [es] castillos گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 charlatana [es] charlatana گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras گۆکردنی 0 دەنگی
24/10/2010 coloso [es] coloso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن