پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 esbozado [es] esbozado گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 abocetado [es] abocetado گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/01/2010 gordita [es] gordita گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2010 apuntado [es] apuntado گۆکردنی -1 دەنگی
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 brindarán [es] brindarán گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 declaran [es] declaran گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 plumazo [es] plumazo گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 Jacobo Árbenz [es] Jacobo Árbenz گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 becas [es] becas گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 bilingües [es] bilingües گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/09/2009 hispanos [es] hispanos گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 diseñados [es] diseñados گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 talleres [es] talleres گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/09/2009 escolares [es] escolares گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 contentos [es] contentos گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 juguetes [es] juguetes گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 comiendo [es] comiendo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/09/2009 patatas [es] patatas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/09/2009 fritas [es] fritas گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2009 sentarse [es] sentarse گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/09/2009 refrescarlo [es] refrescarlo گۆکردنی 0 دەنگی