پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/07/2011 elokuvia [fi] elokuvia گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 elokuvalla [fi] elokuvalla گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 lipun [fi] lipun گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 toimesta [fi] toimesta گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 päätyi [fi] päätyi گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 tuolloin [fi] tuolloin گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 toiseksi [fi] toiseksi گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 elokuvaksi [fi] elokuvaksi گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 kaksoisnäytöksissä [fi] kaksoisnäytöksissä گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 tuotti [fi] tuotti گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 ykköselokuvana [fi] ykköselokuvana گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 maauimala [fi] maauimala گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 auto ja vaunu [fi] auto ja vaunu گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 valkoinen sokeri [fi] valkoinen sokeri گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 vaari [fi] vaari گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 vaalea leipä [fi] vaalea leipä گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 viilata [fi] viilata گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 viilata kynsiä [fi] viilata kynsiä گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 viikata pyykit [fi] viikata pyykit گۆکردنی 0 دەنگی
28/07/2011 kultakala [fi] kultakala گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
26/07/2011 valkosipulipuristin [fi] valkosipulipuristin گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 valokuvata [fi] valokuvata گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 valvontakamera [fi] valvontakamera گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vanha linja-autoasema [fi] vanha linja-autoasema گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vanhusliikunta [fi] vanhusliikunta گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vannesaha [fi] vannesaha گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vapaapäivä koulusta [fi] vapaapäivä koulusta گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vapaauinti [fi] vapaauinti گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 vapputori [fi] vapputori گۆکردنی 0 دەنگی
26/07/2011 variksenpelätin [fi] variksenpelätin گۆکردنی 0 دەنگی