پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/07/2011 klassinen [fi] klassinen گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 tapauksessa [fi] tapauksessa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 omat [fi] omat گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 kummallakin [fi] kummallakin گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 versiolla [fi] versiolla گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 uudelleenfilmatisoinnin [fi] uudelleenfilmatisoinnin گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 samannimisen [fi] samannimisen گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 selittänee [fi] selittänee گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 merkittävämpi [fi] merkittävämpi گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 Toinen maailmansota [fi] Toinen maailmansota گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 pääasialliset [fi] pääasialliset گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 käyty [fi] käyty گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 Italian [fi] Italian گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 osapuolet [fi] osapuolet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 Japanin [fi] Japanin گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 johtamat [fi] johtamat گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 maailmanlaajuinen [fi] maailmanlaajuinen گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 akselivallat [fi] akselivallat گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 Britannian [fi] Britannian گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 Ranskan [fi] Ranskan گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 kymmeniä [fi] kymmeniä گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 ihmishenkiä [fi] ihmishenkiä گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 vaatinut [fi] vaatinut گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 historian [fi] historian گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 ihmiskunnan [fi] ihmiskunnan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 miljoonia [fi] miljoonia گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 liittoutuneet [fi] liittoutuneet گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 Yhdysvaltain [fi] Yhdysvaltain گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2011 tuhoisin [fi] tuhoisin گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
31/07/2011 punkkari [fi] punkkari گۆکردنی 0 دەنگی