پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
20/09/2011 Isomäki [fi] Isomäki گۆکردنی 0 دەنگی
16/09/2011 pomppufiilis [fi] pomppufiilis گۆکردنی 0 دەنگی
12/09/2011 talojen [fi] talojen گۆکردنی 0 دەنگی
10/09/2011 sekava [fi] sekava گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 kylppäriin [fi] kylppäriin گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 afrikkalainen rumpu [fi] afrikkalainen rumpu گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hampurilaispihvi naudanlihasta [fi] hampurilaispihvi naudanlihasta گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hampurilaispihvi sianlihasta [fi] hampurilaispihvi sianlihasta گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 haravoida lehtiä [fi] haravoida lehtiä گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hedelmöittyminen vaihe [fi] hedelmöittyminen vaihe گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 heittää löylyä [fi] heittää löylyä گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 henkilökunnan huone [fi] henkilökunnan huone گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 henkilökunnan sisäänkäynti [fi] henkilökunnan sisäänkäynti گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hevosen ruoka [fi] hevosen ruoka گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hevosen ruokakulho [fi] hevosen ruokakulho گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hoitaa kasveja [fi] hoitaa kasveja گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 hollantilainen poliisiauto [fi] hollantilainen poliisiauto گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 huivipäinen nainen [fi] huivipäinen nainen گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 huolestunut mies [fi] huolestunut mies گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 huolestunut nainen [fi] huolestunut nainen گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 huoltaa polkupyörää [fi] huoltaa polkupyörää گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2011 huono ryhmähenki [fi] huono ryhmähenki گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2011 aamupahoinvointia [fi] aamupahoinvointia گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2011 herään [fi] herään گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2011 peseydyn [fi] peseydyn گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2011 haukku [fi] haukku گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2011 kiro [fi] kiro گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2011 haukunta [fi] haukunta گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2011 sättiä [fi] sättiä گۆکردنی 0 دەنگی
05/09/2011 surullinen mies [fi] surullinen mies گۆکردنی 0 دەنگی