بەکارهێنەر:

Siobhan7

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Siobhan7

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/05/2017 fórsa [ga] fórsa گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 scagadh [ga] scagadh گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 breis [ga] breis گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 cruinnithe [ga] cruinnithe گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 dírithe [ga] dírithe گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] cúngaigeanta گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2017 trodach [ga] trodach گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 fhreagra [ga] fhreagra گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 Choilm [ga] Choilm گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] Tá sé an-gheal. گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 iontaobhas [ga] iontaobhas گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 Fianóglach [ga] Fianóglach گۆکردنی 0 دەنگی
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] an Cheanadaigh گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] d'eiseofaí گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 ceiliúir [ga] ceiliúir گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 labhródh [ga] labhródh گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 iomrá [ga] iomrá گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 forainmeacha [ga] forainmeacha گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 is fiú duit é [ga] is fiú duit é گۆکردنی -1 دەنگی
20/05/2017 ag triall ar Éirinn [ga] ag triall ar Éirinn گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Ní leithne an t-aer ná an timpiste [ga] Ní leithne an t-aer ná an timpiste گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Rachadh sé trí chró snáthaide [ga] Rachadh sé trí chró snáthaide گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Léim ón tine chun na gríosaí [ga] Léim ón tine chun na gríosaí گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 dán de dhánta an tsaoil [ga] dán de dhánta an tsaoil گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Cén t-ainm atá ort ? [ga] Cén t-ainm atá ort ? گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 cur i láthair ar Éirinn [ga] cur i láthair ar Éirinn گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Níl a fhios agam cé tú féin. [ga] Níl a fhios agam cé tú féin. گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 Conaola [ga] Conaola گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2017 beidh mé [ga] beidh mé گۆکردنی 1 دەنگی
20/05/2017 dtrá [ga] dtrá گۆکردنی 0 دەنگی