بەکارهێنەر:

Saena

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Saena

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/12/2010 scos [ro] scos گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 rumegător [ro] rumegător گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 melc [ro] melc گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 migrenă [ro] migrenă گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 decolare [ro] decolare گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 structură [ro] structură گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 stătut [ro] stătut گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 antiderapant [ro] antiderapant گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 derapaj [ro] derapaj گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 scoate [ro] scoate گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 solemnitate [ro] solemnitate گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 derapat [ro] derapat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 polimer [ro] polimer گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 blocat [ro] blocat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 ascensor [ro] ascensor گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 polei [ro] polei گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 poliomielită [ro] poliomielită گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 decola [ro] decola گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 libidinos [ro] libidinos گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 haos [ro] haos گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 limitrof [ro] limitrof گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 derivat [ro] derivat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 însușit [ro] însușit گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 proveni [ro] proveni گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 provenit [ro] provenit گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 coborâre [ro] coborâre گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 clopot [ro] clopot گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 sufix [ro] sufix گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 prefix [ro] prefix گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 filmare [ro] filmare گۆکردنی 0 دەنگی