بەکارهێنەر:

Saena

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Saena

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/12/2010 făurar [ro] făurar گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 făuritor [ro] făuritor گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 arteziană [ro] arteziană گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 atârnat [ro] atârnat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 atârnare [ro] atârnare گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 șalău [ro] șalău گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 uimitor [ro] uimitor گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/12/2010 Transfăgărăşan [ro] Transfăgărăşan گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 relua [ro] relua گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 mânz [ro] mânz گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 sâmbătă [ro] sâmbătă گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 umăr [ro] umăr گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 ulterior [ro] ulterior گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 scapular [ro] scapular گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 claviculă [ro] claviculă گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 clătită [ro] clătită گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 cincinal [ro] cincinal گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 încurcătură [ro] încurcătură گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 încurca [ro] încurca گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 încurcat [ro] încurcat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 întrunit [ro] întrunit گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 întrunire [ro] întrunire گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 întruni [ro] întruni گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 puternică [ro] puternică گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 văzduh [ro] văzduh گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 neînceput [ro] neînceput گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 intact [ro] intact گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 neatins [ro] neatins گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 glumeț [ro] glumeț گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 virgin [ro] virgin گۆکردنی 0 دەنگی