بەکارهێنەر:

Saena

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Saena

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/12/2010 metalurgic [ro] metalurgic گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 senzațional [ro] senzațional گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 instructiv [ro] instructiv گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 neplăcut [ro] neplăcut گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 susceptibil [ro] susceptibil گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2010 știrb [ro] știrb گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 rasism [ro] rasism گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 metalurgist [ro] metalurgist گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 motivat [ro] motivat گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 rasist [ro] rasist گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 gamă [ro] gamă گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 rasial [ro] rasial گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 supărător [ro] supărător گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 penibilitate [ro] penibilitate گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 dezagreabil [ro] dezagreabil گۆکردنی 0 دەنگی
03/12/2010 metalurgie [ro] metalurgie گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 începător [ro] începător گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 dulcicol [ro] dulcicol گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 reluat [ro] reluat گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 kinestezie [ro] kinestezie گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 mosc [ro] mosc گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 infix [ro] infix گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 afix [ro] afix گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 nerod [ro] nerod گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 încep [ro] încep گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/12/2010 bănci [ro] bănci گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/12/2010 nedumerire [ro] nedumerire گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 național [ro] național گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/12/2010 comuniune [ro] comuniune گۆکردنی 0 دەنگی
02/12/2010 scornitor [ro] scornitor گۆکردنی 0 دەنگی