بەکارهێنەر:

Saena

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Saena

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/02/2011 Burgund Mare [ro] Burgund Mare گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Rochii de mireasă [ro] Rochii de mireasă گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Grigore Constantin Moisil [ro] Grigore Constantin Moisil گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Costel Pantilimon [ro] Costel Pantilimon گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Cristian Daminuţă [ro] Cristian Daminuţă گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Bogdan Criciotoiu [ro] Bogdan Criciotoiu گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Diavolul [ro] Diavolul گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 românesc [ro] românesc گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/02/2011 Vulcăneşti [ro] Vulcăneşti گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 fugări [ro] fugări گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 animozitate [ro] animozitate گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 aligator [ro] aligator گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 antebraţ [ro] antebraţ گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Andrei Ujică [ro] Andrei Ujică گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 augur [ro] augur گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 proveniență [ro] proveniență گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 matcă [ro] matcă گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Fetească Neagră [ro] Fetească Neagră گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Fetească Albă [ro] Fetească Albă گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Fetească Regală [ro] Fetească Regală گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Băbească Neagră [ro] Băbească Neagră گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Tămâioasă Românească [ro] Tămâioasă Românească گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Iulian Apostol [ro] Iulian Apostol گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Răzvan Raţ [ro] Răzvan Raţ گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 educatoare [ro] educatoare گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 orașul [ro] orașul گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 rusoaică [ro] rusoaică گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 franţuzoaică [ro] franţuzoaică گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 Berceni [ro] Berceni گۆکردنی 0 دەنگی
17/02/2011 bulgăroaică [ro] bulgăroaică گۆکردنی 0 دەنگی