پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/10/2016 skúringarkona [is] skúringarkona گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 lögfræðilegur [is] lögfræðilegur گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 urgandi [is] urgandi گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 verslunareinokun [is] verslunareinokun گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 villimennska [is] villimennska گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 vitneskjan [is] vitneskjan گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 vorkenni [is] vorkenni گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 yfirvararskegg [is] yfirvararskegg گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 Hallgrímsdóttir [is] Hallgrímsdóttir گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 guðfinnur [is] guðfinnur گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 mánaðardagur [is] mánaðardagur گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 strákar [is] strákar گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 drengir [is] drengir گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 Viðar Kjartansson [is] Viðar Kjartansson گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 fegurðarsamkeppninni [is] fegurðarsamkeppninni گۆکردنی 0 دەنگی
29/10/2016 Gunnar Nelson [is] Gunnar Nelson گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2016 súrt [is] súrt گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2016 sölt [is] sölt گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 Velkomin til Íslands [is] Velkomin til Íslands گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 yrkisefnin [is] yrkisefnin گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 yfirgripsmikil [is] yfirgripsmikil گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 nykur [is] nykur گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 konuna [is] konuna گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 lagmeti [is] lagmeti گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 látæði [is] látæði گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 Hera Hilmar [is] Hera Hilmar گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 snjó [is] snjó گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 mangó [is] mangó گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 himnanna [is] himnanna گۆکردنی 0 دەنگی
19/10/2016 ystur [is] ystur گۆکردنی 0 دەنگی