پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/06/2012 mysterii [la] mysterii گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2012 yökerho [fi] yökerho گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2012 etenkin [fi] etenkin گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2012 ujostella [fi] ujostella گۆکردنی 0 دەنگی
24/06/2012 ταύτῃ [grc] ταύτῃ گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/06/2012 kohotahti [fi] kohotahti گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 arma virumque cano [la] arma virumque cano گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 quas [la] quas گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 absoluuttinen sävelkorva [fi] absoluuttinen sävelkorva گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 sivusävel [fi] sivusävel گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 ἄνθεμον [grc] ἄνθεμον گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 ὑγρός [grc] ὑγρός گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 nauris [fi] nauris گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 vastapäinen [fi] vastapäinen گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن