پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/09/2011 Гро-Морн [ru] Гро-Морн گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуавьяре [ru] Гуавьяре گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуанчжоу [ru] Гуанчжоу گۆکردنی -1 دەنگی
28/09/2011 Гуаякиль [ru] Гуаякиль گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Губкин [ru] Губкин گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуджарат [ru] Гуджарат گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуджранвала [ru] Гуджранвала گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуйчжоу [ru] Гуйчжоу گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуйян [ru] Гуйян گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гулистан [ru] Гулистан گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гумистинский заповедник [ru] Гумистинский заповедник گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гуниб [ru] Гуниб گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гунт [ru] Гунт گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гунунг-Лёсер [ru] Гунунг-Лёсер گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гури [ru] Гури گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гурон [ru] Гурон گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гусиноозёрск [ru] Гусиноозёрск گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/09/2011 Гусиноозёрская котловина [ru] Гусиноозёрская котловина گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гыданский полуостров [ru] Гыданский полуостров گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулиться [ru] сулиться گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гюмри [ru] Гюмри گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 Гянджа [ru] Гянджа گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулёный [ru] сулёный گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулейка [ru] сулейка گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулемовый [ru] сулемовый گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулея [ru] сулея گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулица [ru] сулица گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 сулой [ru] сулой گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 султанка [ru] султанка گۆکردنی 0 دەنگی
28/09/2011 султански [ru] султански گۆکردنی 0 دەنگی