پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
25/11/2009 iqaqa [xh] iqaqa گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 iqhirha [xh] iqhirha گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 uqonqothwane [xh] uqonqothwane گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 uqhirha [xh] uqhirha گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/11/2009 yebo [zu] yebo گۆکردنی 0 دەنگی
25/11/2009 sanibonani [zu] sanibonani گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن