پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/09/2018 chủ nhật [vi] chủ nhật گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ bảy [vi] thứ bảy گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ sáu [vi] thứ sáu گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ năm [vi] thứ năm گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ tư [vi] thứ tư گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ ba [vi] thứ ba گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 thứ hai [vi] thứ hai گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 Xin cảm ơn [vi] Xin cảm ơn گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 tôi xin lỗi [vi] tôi xin lỗi گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2018 Cần Thơ [vi] Cần Thơ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 quá bộ [vi] quá bộ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 máy tưới [vi] máy tưới گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 tết nhất [vi] tết nhất گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 ngâm thơ [vi] ngâm thơ گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 sử quán [vi] sử quán گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 quan báo [vi] quan báo گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 phương căn [vi] phương căn گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 liệt kê [vi] liệt kê گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 soi mói [vi] soi mói گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 văn đàn [vi] văn đàn گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 hủy báng [vi] hủy báng گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 bản thân [vi] bản thân گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 dũng cảm [vi] dũng cảm گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 quái dị [vi] quái dị گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 hàn đới [vi] hàn đới گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 nâng cao [vi] nâng cao گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 tòa nhà [vi] tòa nhà گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 giấy chứng nhận [vi] giấy chứng nhận گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 nhiệt đới [vi] nhiệt đới گۆکردنی 0 دەنگی
10/03/2015 hoang dã [vi] hoang dã گۆکردنی 0 دەنگی