پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/03/2016 ランクイン [ja] ランクイン گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 チャンピオン [ja] チャンピオン گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 試験地獄 [ja] 試験地獄 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 手垢の付いた [ja] 手垢の付いた گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 はた(端・傍) [ja] はた(端・傍) گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 手垢がつく [ja] 手垢がつく گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 夢見る [ja] 夢見る گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 家財道具 [ja] 家財道具 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 別にいいよ [ja] 別にいいよ گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 もういちど、いってください。 [ja] もういちど、いってください。 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 あなたはどんなしごとをしていますか。 [ja] あなたはどんなしごとをしていますか。 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 電気スタンド [ja] 電気スタンド گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 身篭る [ja] 身篭る گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 空咳 [ja] 空咳 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 爪を立てる [ja] 爪を立てる گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 前みたいに [ja] 前みたいに گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 四柱推命 [ja] 四柱推命 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 垂れ込める [ja] 垂れ込める گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 文学賞 [ja] 文学賞 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 おが屑 [ja] おが屑 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 高齢者行動月間 [ja] 高齢者行動月間 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 ビジネスフォーラム [ja] ビジネスフォーラム گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 男女平等の確保 [ja] 男女平等の確保 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 正式に就任する [ja] 正式に就任する گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 政治局員 [ja] 政治局員 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 国の指導者 [ja] 国の指導者 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 昏睡状態 [ja] 昏睡状態 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 遍路 [ja] 遍路 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 計画性 [ja] 計画性 گۆکردنی 0 دەنگی
24/03/2016 重視 [ja] 重視 گۆکردنی 0 دەنگی