پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/02/2012 Synnöve [sv] Synnöve گۆکردنی 0 دەنگی
25/02/2012 Falsterbo [sv] Falsterbo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/02/2012 Filipstad [sv] Filipstad گۆکردنی 0 دەنگی
25/02/2012 oceanångare [sv] oceanångare گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2012 Karlshamn [sv] Karlshamn گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2012 Lysekil [sv] Lysekil گۆکردنی 0 دەنگی
24/02/2012 Skanör [sv] Skanör گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 nyuppkomna [sv] nyuppkomna گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 pendlar [sv] pendlar گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 tveksamheterna [sv] tveksamheterna گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 ansedd [sv] ansedd گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 gottgöra [sv] gottgöra گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 bedjande [sv] bedjande گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 skadligt [sv] skadligt گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 avspisar [sv] avspisar گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 frustration [sv] frustration گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 slarvighet [sv] slarvighet گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 motvilja [sv] motvilja گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 slösaktighet [sv] slösaktighet گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 kompromissvillig [sv] kompromissvillig گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 oönskat [sv] oönskat گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 förtydligade [sv] förtydligade گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 nattis [sv] nattis گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 hängig [sv] hängig گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 kinesmat [sv] kinesmat گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 översättningen [sv] översättningen گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 berömmer [sv] berömmer گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 Holgersson [sv] Holgersson گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 utstötta [sv] utstötta گۆکردنی 0 دەنگی
11/02/2012 hårsnodd [sv] hårsnodd گۆکردنی 0 دەنگی