پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/05/2012 Skolverket [sv] Skolverket گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 språkfärdighet [sv] språkfärdighet گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 läroplan [sv] läroplan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 fastställd [sv] fastställd گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 redigering [sv] redigering گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 insändare [sv] insändare گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 tillsynsmyndighet [sv] tillsynsmyndighet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 stadsdelsnämnd [sv] stadsdelsnämnd گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 pressekreterare [sv] pressekreterare گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 närstående [sv] närstående گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 skäligen [sv] skäligen گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 självbedömning [sv] självbedömning گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 klassificerad [sv] klassificerad گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 tillämpad [sv] tillämpad گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 domesticering [sv] domesticering گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 grodd [sv] grodd گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 gröda [sv] gröda گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 förädling [sv] förädling گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 selektera [sv] selektera گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 bestrålning [sv] bestrålning گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 bördig [sv] bördig گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 protein [sv] protein گۆکردنی 1 دەنگی
13/05/2012 tröska [sv] tröska گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 lättsmält [sv] lättsmält گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 Rättvik [sv] Rättvik گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 spannmål [sv] spannmål گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/05/2012 stenåldern [sv] stenåldern گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 smaklök [sv] smaklök گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 Konsumentverket [sv] Konsumentverket گۆکردنی 0 دەنگی
13/05/2012 Jordbruksverket [sv] Jordbruksverket گۆکردنی 0 دەنگی