پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/07/2010 махати [sr] махати گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 медицинска процедура [sr] медицинска процедура گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 медицински поступак [sr] медицински поступак گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 бенд [sr] бенд گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2010 без [sr] без گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2010 curriculum vitae [la] curriculum vitae گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2010 лудак [sr] лудак گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2010 dobro [sr] dobro گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2010 полиција [sr] полиција گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2010 природна врлина [sr] природна врлина گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2010 Душан Петрович [sr] Душан Петрович گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2010 Esma Redžepova [sr] Esma Redžepova گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2010 Irinej [sr] Irinej گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2010 Душан Петровић [sr] Душан Петровић گۆکردنی 0 دەنگی