پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/08/2010 регија [sr] регија گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2010 свето писмо [sr] свето писмо گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 дати [sr] дати گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 кама [sr] кама گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 лук [sr] лук گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 мати [sr] мати گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 одакле [sr] одакле گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 отаџбина [sr] отаџбина گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 по [sr] по گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 оружје [sr] оружје گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 покољење [sr] покољење گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 Mladen Kašćelan [sr] Mladen Kašćelan گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 Ivan Đurđević [sr] Ivan Đurđević گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 Dragan Paljić [sr] Dragan Paljić گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 Dimitrije Injac [sr] Dimitrije Injac گۆکردنی 0 دەنگی
07/08/2010 Dimitar [sr] Dimitar گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Srđa Knežević [sr] Srđa Knežević گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Milan Stanković [sr] Milan Stanković گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Miloš Budaković [sr] Miloš Budaković گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Nikola Mijailović [sr] Nikola Mijailović گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Milan Jovanić [sr] Milan Jovanić گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 свежији [sr] свежији گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 самопослуживање [sr] самопослуживање گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/08/2010 влада [sr] влада گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 pravoslavlje [sr] pravoslavlje گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 давати [sr] давати گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Marko Bajić [sr] Marko Bajić گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Milan Nikolić [sr] Milan Nikolić گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 vuk [bs] vuk گۆکردنی 0 دەنگی
06/08/2010 Vuk Sotirović [sr] Vuk Sotirović گۆکردنی 0 دەنگی