پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] Karađorđeva šnicla گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2010 Cvetkovic [sr] Cvetkovic گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2010 tanjir [sr] tanjir گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 омладина [sr] омладина گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 одсјај [sr] одсјај گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] Никола Тесла / Nikola Tesla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/08/2010 осим [sr] осим گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 поље [sr] поље گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 продукт [sr] продукт گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 наивно [sr] наивно گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 хаотично [sr] хаотично گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 физиолог [sr] физиолог گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 луда [sr] луда گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 дебело [sr] дебело گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 де-факто [sr] де-факто گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 Малина [sr] Малина گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 извод [sr] извод گۆکردنی 0 دەنگی
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] Душан Бајевић گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 гомила [sr] гомила گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 годишње доба [sr] годишње доба گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 веза [sr] веза گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 датум [sr] датум گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 век [sr] век گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 дан [sr] дан گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 али [sr] али گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 ваљда [sr] ваљда گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 Ван [sr] Ван گۆکردنی 0 دەنگی
18/08/2010 крај [sr] крај گۆکردنی 0 دەنگی