پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2019 rió [es] rió گۆکردنی 0 دەنگی
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] Jesús Loroño (España) fue un ciclista español گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará گۆکردنی 1 دەنگی
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico گۆکردنی لەلایەن quintes
28/12/2010 lupanar [es] lupanar گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 sextante [es] sextante گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro گۆکردنی لەلایەن mroman
27/12/2010 esmegma [es] esmegma گۆکردنی لەلایەن charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado گۆکردنی لەلایەن Xay33
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 supina [es] supina گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 tintas [es] tintas گۆکردنی لەلایەن mlaurita
23/10/2010 tabernas [es] tabernas گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 señorías [es] señorías گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 tocando [es] tocando گۆکردنی لەلایەن bvtujo
23/10/2010 santiamén [es] santiamén گۆکردنی لەلایەن fjglez
23/10/2010 sonante [es] sonante گۆکردنی لەلایەن abby23
23/10/2010 sutilezas [es] sutilezas گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 substancia [es] substancia گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 semblantes [es] semblantes گۆکردنی لەلایەن mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna گۆکردنی لەلایەن Armagedon
23/10/2010 sónar [es] sónar گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 sustentar [es] sustentar گۆکردنی لەلایەن mlaurita
23/10/2010 tablones [es] tablones گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 sobras [es] sobras گۆکردنی لەلایەن abby23
23/10/2010 traídos [es] traídos گۆکردنی لەلایەن IRENE1