پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico گۆکردنی لەلایەن quintes
28/12/2010 lupanar [es] lupanar گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 sextante [es] sextante گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro گۆکردنی لەلایەن mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro گۆکردنی لەلایەن mroman
27/12/2010 esmegma [es] esmegma گۆکردنی لەلایەن charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado گۆکردنی لەلایەن Xay33
23/10/2010 robarle [es] robarle گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 rudos [es] rudos گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 ruidosamente [es] ruidosamente گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 sacarnos [es] sacarnos گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 sacrificios [es] sacrificios گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/10/2010 San Juan Nepomuceno [es] San Juan Nepomuceno گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 San Quintín [es] San Quintín گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 Santa Ana [es] Santa Ana گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 santiamén [es] santiamén گۆکردنی لەلایەن fjglez
23/10/2010 sedujeron [es] sedujeron گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 semblantes [es] semblantes گۆکردنی لەلایەن mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna گۆکردنی لەلایەن Armagedon
23/10/2010 señorías [es] señorías گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 seria [es] seria گۆکردنی لەلایەن mlaurita
23/10/2010 sermón [es] sermón گۆکردنی لەلایەن tenpao
23/10/2010 sobras [es] sobras گۆکردنی لەلایەن abby23
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 solemnes [es] solemnes گۆکردنی لەلایەن IRENE1
23/10/2010 sonante [es] sonante گۆکردنی لەلایەن abby23
23/10/2010 sónar [es] sónar گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas گۆکردنی 0 دەنگی
23/10/2010 substancia [es] substancia گۆکردنی 0 دەنگی