پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت Phrase بێژە کردن زانیاری
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] Jesús Loroño (España) fue un ciclista español گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará گۆکردنی 0 دەنگی