پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/07/2009 cometa [pt] cometa گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 balanço [pt] balanço گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 fraude [pt] fraude گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 grego [pt] grego گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 alfaiate [pt] alfaiate گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 comestível [pt] comestível گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 fraudar [pt] fraudar گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 provocar [pt] provocar گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 membro [pt] membro گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 resmungar [pt] resmungar گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 portanto [pt] portanto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/07/2009 maometismo [pt] maometismo گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 gângster [pt] gângster گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 papeleta [pt] papeleta گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 rojão [pt] rojão گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 necrológio [pt] necrológio گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 uruguaio [pt] uruguaio گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 largura [pt] largura گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 auto [pt] auto گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 cataclismo [pt] cataclismo گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 abstrusivo [pt] abstrusivo گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 casório [pt] casório گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 contundir [pt] contundir گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 fita-cassete [pt] fita-cassete گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 polca [pt] polca گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 casualidade [pt] casualidade گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 resmungavam [pt] resmungavam گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 preliminarmente [pt] preliminarmente گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2009 mandioca [pt] mandioca گۆکردنی -1 دەنگی
23/07/2009 preleção [pt] preleção گۆکردنی 0 دەنگی