پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
04/10/2010 kostyme [no] kostyme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/10/2010 kvartal [no] kvartal گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 trau [no] trau گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 tak [no] tak گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 håpe [no] håpe گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 kontor [no] kontor گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 område [no] område گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 reklame [no] reklame گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/10/2010 ro [no] ro گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 bråk [no] bråk گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 saus [no] saus گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 skjerf [no] skjerf گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 slott [no] slott گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 snøskred [no] snøskred گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 Svartedauden [no] Svartedauden گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 trygd [no] trygd گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 kua [no] kua گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 helt [no] helt گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 klokke [no] klokke گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 feil [no] feil گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 Peter Waage [no] Peter Waage گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/10/2010 Cato Maximilian Guldberg [no] Cato Maximilian Guldberg گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 Sollid [no] Sollid گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 tårn [no] tårn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 uavhengighet [no] uavhengighet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 viskelær [no] viskelær گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 ser deg senere [no] ser deg senere گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2010 bilen [no] bilen گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2010 biler [no] biler گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2010 bilene [no] bilene گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن