پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
08/01/2013 callaos [es] callaos گۆکردنی لەلایەن rodo593
04/11/2010 croyiez [fr] croyiez گۆکردنی لەلایەن Cleven
04/10/2010 klokke [no] klokke گۆکردنی 0 دەنگی
04/10/2010 feil [no] feil گۆکردنی 0 دەنگی
19/09/2010 volley-ball [fr] volley-ball گۆکردنی لەلایەن ZucchiniMann
19/09/2010 Pédalo ™ [fr] Pédalo ™ گۆکردنی لەلایەن mgersin
19/09/2010 luxuriante [fr] luxuriante گۆکردنی لەلایەن ZucchiniMann
19/09/2010 Les Saintes [fr] Les Saintes گۆکردنی لەلایەن mgersin
19/09/2010 La Martinique [fr] La Martinique گۆکردنی لەلایەن ZucchiniMann
19/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] Saint-Barthélémy گۆکردنی لەلایەن ZucchiniMann
19/09/2010 Marie Galante [fr] Marie Galante گۆکردنی لەلایەن mgersin
19/09/2010 La Désirade [fr] La Désirade گۆکردنی لەلایەن mgersin
25/08/2010 penger [no] penger گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/08/2010 penge [no] penge گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 stenge [no] stenge گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 vrenge [no] vrenge گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 klinge [no] klinge گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
25/08/2010 svinge [no] svinge گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 ingenting [no] ingenting گۆکردنی 0 دەنگی
25/08/2010 ringe [no] ringe گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 Azerbaïdjan [fr] Azerbaïdjan گۆکردنی لەلایەن jief