پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/05/2011 indiscrezioni [it] indiscrezioni گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 avrebbero [it] avrebbero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/05/2011 precisato [it] precisato گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 gianni [it] gianni گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 trattative [it] trattative گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Eros Ramazzotti [it] Eros Ramazzotti گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Vincenzo Bellini [it] Vincenzo Bellini گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 accordo [it] accordo گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2011 omofobico [it] omofobico گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 minestrone [it] minestrone گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 capocannoniere [it] capocannoniere گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/05/2011 Francesco Toldo [it] Francesco Toldo گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 guerciotti [it] guerciotti گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 giallo [it] giallo گۆکردنی 2 دەنگی
28/05/2011 figlio [it] figlio گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2011 povera [it] povera گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 scervellarsi [it] scervellarsi گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2011 Austria [it] Austria گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Banda Larga [it] Banda Larga گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 alcuna [it] alcuna گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Cinque Terre [it] Cinque Terre گۆکردنی 2 دەنگی
28/05/2011 Calcagni [it] Calcagni گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/05/2011 Aldo Moro [it] Aldo Moro گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 uomo [it] uomo گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2011 Il barbiere di Siviglia [it] Il barbiere di Siviglia گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Papa Alessandro III [it] Papa Alessandro III گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Rolando Bandinelli [it] Rolando Bandinelli گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 Luigi Fagioli [it] Luigi Fagioli گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 cadauna [it] cadauna گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2011 cogitabondo [it] cogitabondo گۆکردنی 0 دەنگی